Một số hình ảnh về chùa linh ứng
Nhìn từ trên cao
Nhìn từ cổng
Chùa linh ứng thời Lê
Bên ngoài chánh điện
Cổng chùa
Ba trong số các vị la hán
Chánh điện
Kiến trúc
Đang trong quá trình xây dựng
Một trong các vị la hán
Cổng chùa
Một góc nhìn từ chùa Linh Ứng
Bên ngoài chánh điện
Lối vào
Linh ứng tự